Καλωσήρθατε στον διαδικτυακό τόπο της EnviS IKE, μίας εταιρείας μελετητών- συμβούλων που ειδικεύεται στους τομείς του περιβάλλοντος, της γεωλογίας, των υδάτων, του θορύβου, της διαχείρισης αποβλήτων.

H Environmental Services (EnviS), στελεχώνεται από επιστήμονες που συνδυάζουν υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης, πλούσιο βιογραφικό και έμπρακτη επαγγελματική γνώση σε σύνθετα έργα, με σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα της εκπόνησης μελετών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους παραπάνω τομείς.

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενό της αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στους τομείς των περιβαλλοντικών μελετών έργων/δραστηριοτήτων και σχεδίων/προγραμμάτων, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

Διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στο χώρο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημόσιων έργων και άριστη γνώση των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών και των δύο χώρων. Τονίζεται η άριστη γνώση του θεσμικού πλαισίου και των προκλήσεων που έχουν επιφέρει οι συνεχείς τροποποιήσεις.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η EnviS  δραστηριοποιείται στους τομείς των γεωλογικών, χημικοτεχνικών και οικονομοτεχνικών μελετών.

Στην EnviS κάθε έργο μελετάται διεξοδικά με βασικό γνώμονα την αποτελεσματική ένταξη του έργου στις ιδιαίτερες συνθήκες του τοπικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση κατά περίπτωση. Προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις στις ανάγκες του κυρίου του έργου και παράδοση ολοκληρωμένων μελετών, με συνεχή υποστήριξη τόσο στην αδειοδοτική διαδικασία όσο και στην φάση κατασκευής του έργου. Ανταποκρινόμαστε με συνέπεια και επαγγελματισμό σε πιεστικά χρονοδιαγράμματα με ανταγωνιστικό κόστος.

Η ομάδα μας διαθέτει τα κάτωθι Μελετητικά Πτυχία:

  • πτυχίο 27 Β (περιβαλλοντικές μελέτες)
  • πτυχίο 20 Α (γεωλογικές μελέτες)
  • πτυχίο 18 Α (χημικοτεχνικές μελέτες)
  • πτυχίο 3 Α (οικονομικές μελέτες).

Περιηγηθείτε και ενημερωθείτε για τα πεδία δραστηριότητάς μας, τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, την εμπειρία της ομάδας μας και επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.