• Εκπόνηση Ειδικής Μελέτης Τοπίου για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της σύμβασης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας». Η μελέτη εκπονήθηκε σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου (Σύμβαση της Φλωρεντίας) Ν. 3827/2010 και στόχος της είναι η αναγνώριση τοπίων ιδιαίτερης σημασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στα οποία προτείνεται κατά προτεραιότητα η εφαρμογή συντονισμένων δράσεων ανάδειξης και διαχείρισης
 • Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης θαλασσίων ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα*. Συμμετοχή στην κατάρτιση καταλόγου ειδών και τύπων οικοτόπων και σχετικής εισηγητικής έκθεσης, στην προετοιμασία απαιτούμενης βάσης δεδομένων για τη Φάση Β κ.α.
 • Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) στο Παλιούρι Χαλκιδικής, στο ακίνητο της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ*
 • Περιβαλλοντική μελέτη Αναβάθμισης, Προστασίας Φυσικού περιβάλλοντος και Διαχείρισης- Διακίνησης Επισκεπτών στην περιοχή του ακινήτου της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ στο Παλιούρι Χαλκιδικής*.    Το έργο περιελάμβανε: α) Προτάσεις έργων αναβάθμισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής Natura, β) Μελέτη Διαχείρισης- Διακίνησης Επισκεπτών, γ) Πρόγραμμα Παρακολούθησης φυσικού περιβάλλοντος και επισκεψιμότητας.
 • Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής Εθνικού Πάρκου Πρεσπών*
 • Υλοποίηση Προγράμματος Παρακολούθησης του Λύκου στην περιοχή κατασκευής του έργου Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Λειανοκλαδίου-Δομοκού – Φάση Β – Κατασκευή*. Πρόγραμμα Παρακολούθησης του Λύκου κατά την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής.
 • ΠΠΕ και ΜΠΕ για τα Έργα προστασίας και ανάδειξης υγροτόπου στη θέση Αλυκές Ωρωπού Ν. Αττικής και δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου
 • Καταγραφή Υποθαλάσσιας βλάστησης και ζωικού κόσμου του βυθού στον Αργολικό κόλπο, στην περιοχή Χώνια δυτικά της Κοιλάδας, στη θέση τοποθέτησης υποθαλάσσιου αγωγού μονάδας αφαλάτωσης
 • Μελέτη αποτύπωσης υποθαλάσσιας βλάστησης στις Νηές Μαγνησίας, στη θέση τοποθέτησης υποθαλάσσιου αγωγού μονάδας αφαλάτωσης*
 • Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) με κατάλληλα μέτρα για την προστασία της οχιάς της Μήλου (Macrovipera Schweizeri) από την κατασκευή Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων – Επαύλεων, τάξης 5 αστέρων στη θέση Αμμουδαράκι της Δυτ. Μήλου*
 • Mελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ), σύμφωνα με άρθρο 10 του Ν.4014/2011, για το έργο του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στον Όρμο Αθερινού Δήμου Μεγανησίου, που χωροθετείται εντός Natura.
 • Mελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) σύμφωνα με άρθρο 10 του Ν.4014/2011 για το έργο Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα San Stefano 895 κλινών, στη θέση Άγιος Στέφανος Μπενιτσών στη ν. Κέρκυρα, τμήμα του οποίου χωροθετείται εντός Natura*
 • Mελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) σύμφωνα με άρθρο 10 του Ν.4014/2011 για το έργο «Αιολικά Πάρκα ισχύος 858 MW στην Κρήτη της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»*. Εκπονήθηκαν συνολικά 25 μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για τμήματα του έργου που χωροθετούνται σε ισάριθμες περιοχές ΖΕΠ και ΕΖΔ του δικτύου Natura και σε Σημαντικές περιοχές για τα Πουλιά (ΙΒΑ).
 • Ειδικές Ορνιθολογικές Μελέτες για τα τμήματα των κάτωθι αιολικών έργων που χωροθετούνται εντός περιοχών ΖΕΠ Natura σύμφωνα με Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο ΑΠΕ:
  • Αιολικά Πάρκα ισχύος 954 MW στην Κρήτη της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ*
  • Διασύνδεση και Ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων ισχύος 706 MW στις νήσους Λήμνο, Χίο και Λέσβο» της Εταιρείας Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ*
 • Μελέτη Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης και Αποκατάστασης Τοπίου του έργου «Αιολικό Πάρκο Πράσσα – Κάμπος Πολέμου του Δήμου Τήνου, συνολικής ισχύος 1,8 MW»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι μελέτες-υπηρεσίες που σημειώνονται με αστερίσκο (*) εκπονήθηκαν με συμμετοχή σε ομάδα μελέτης κατόπιν εντολής.