• Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ανάδοχος, μέλος της σύμπραξης Τσακίρης Στ.- Δασκαλάκης Κ.- Λαγκαδινού Ε. Υπεύθυνη για την:

-Αξιολόγηση εφαρμογής του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ με αντικείμενο την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος (Φάση Α1)

-Εκπόνηση ΣΜΠΕ για την πρόταση αναθεώρησης-εξειδίκευσης των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας (Φάση Β1)

-Εκπόνηση Ειδικής Μελέτης Τοπίου για την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Φάση Β1)

  • Μελέτη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Σερίφου. Ανάδοχος περιβαλλοντικού αντικειμένου του ΣΧΟΟΑΠ και της ΣΜΠΕ.
  • Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Νικηφόρου Φωκά Ν. Ρεθύμνης. Ανάδοχος περιβαλλοντικού αντικειμένου του ΣΧΟΟΑΠ.
  • Μελέτη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Πρεσπών*. Υπεύθυνη για ανάλυση φυσικού περιβάλλοντος και γεωλογικής καταλληλότητας.
  • Μελέτη Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου Ευρυμενών Νομού Ιωαννίνων (ΣΧΟΟΑΠ)*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι μελέτες-υπηρεσίες που σημειώνονται με αστερίσκο (*) εκπονήθηκαν με συμμετοχή σε ομάδα μελέτης κατόπιν εντολής.