• Οριστική Γεωλογική μελέτη για τα Έργα Αποχέτευσης & Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Ακαθάρτων Δήμου Τενέας Κορινθίας. 9,5 km εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης και ΕΕΛ.
  • Γεωλογική μελέτη από ΧΘ 0+000 (Λιανοκλάδι) έως ΧΘ 25+000 της νέας διπλής σιδ. Γραμμής Λιανοκλαδίου-Δομοκού (ΑΔ 298)*
  • Πρόγραμμα καταγραφής και τεκμηρίωσης θεμάτων Γεωλογίας και Υδρολογίας για την εφαρμογή του μουσειολογικού προγράμματος του Μουσείου Παραδοσιακών Επαγγελμάτων και Ενημέρωσης λίμνης Στυμφαλίας*. Σύμβουλος με αντικείμενο την Γεωλογία και την Υδρολογία της περιοχής της Στυμφαλίας λίμνης. Συγκέντρωση στοιχείων πεδίου, ανάλυση δεδομένων, συγγραφή έκθεσης, συνεργασία και παροχή συμβουλών για επιλογή και κατασκευή εκθεμάτων του μουσείου.
  • Ειδική Υδρογεωλογική Μελέτη σχετικά με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του έργου «Κατασκήνωση δυναμικότητας 1350 παιδιών στη θέση Λάκκα Μπεκατούν, Δ.Κ. Σοφικού, Δήμου Κορινθίων», σύμφωνα με άρθρο 5 της ΚΥΑ 145116/2011.
  • Ειδική Υδρογεωλογική Μελέτη σχετικά με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του έργου  «Ξενοδοχείο Πόρτο Γαλήνη στην ΤΚ Αλεξάνδρου, ΔΕ Λευκάδος, του Δήμου Λευκάδος», σύμφωνα με άρθρο 5 της ΚΥΑ 145116/2011.
  • Ειδική Υδρογεωλογική Μελέτη σχετικά με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του νέου Αερολιμένα Πάρου, σύμφωνα με άρθρο 5 της ΚΥΑ 145116/2011.
  • Τεχνική γεωλογική μελέτη για γεώτρηση στη θέση Βρέσθιζα της ΔΕ Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας για την έκδοση άδειας χρήσης νερού γεώτρησης προκειμένου να συμβάλλει στην υδροδότηση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Seascape Hills».
  • Γεωλογική τεχνική έκθεση για την έκδοση άδειας χρήσης νερού για πηγάδι στην περιοχή Πεντέλης Αττικής
  • Γεωλογική έκθεση για την κατασκευή νεκροταφείου μικρών ζώων στην περιοχή του Κορωπίου Αττικής. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι μελέτες-υπηρεσίες που σημειώνονται με αστερίσκο (*) εκπονήθηκαν με συμμετοχή σε ομάδα μελέτης κατόπιν εντολής.