• Μελέτη αξιολόγησης περιβαλλοντικού θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης και Σερρών – Μελέτη Μ.8*
  • Σύνταξη υποστηρικτικών περιβαλλοντικών μελετών και δράσεων σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιά – Κηφισιά του δικτύου της ΗΣΑΠ ΑΕ (αντιδονητική μελέτη)*. Μετρήσεις δονήσεων και εκπόνηση ειδικής μελέτης αντιδονητικής προστασίας.
  • Σύνταξη υποστηρικτικών περιβαλλοντικών μελετών και δράσεων σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Ανακαίνηση υποδομής – επιδομής γραμμών και ενίσχυση της σήραγγας από Ομόνοια έως Μοναστηράκι της γραμμής του δικτύου της ΗΣΑΠ ΑΕ» (αντιθορυβική και αντιδονητική μελέτη)*. Σύνταξη μελέτης φακέλου αρ. 13 για τροποποίηση της απόφασης περιβαλλοντικών όρων. Σύνταξη προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Διενέργεια ηχομετρήσεων. Τεχνική έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης τεχνικών μείωσης θορύβου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι μελέτες-υπηρεσίες που σημειώνονται με αστερίσκο (*) εκπονήθηκαν με συμμετοχή σε ομάδα μελέτης κατόπιν εντολής.