Η ομάδα μας συνίσταται από επιστήμονες με σημαντική εμπειρία στο χώρο των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που καλύπτουν μια σειρά ειδικοτήτων στον ευρύτερο τομέα του περιβάλλοντος και όχι μόνο. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

  • Γεωλόγος, με ειδική εμπερία στη διαχείριση υδάτων και στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών
  • Χημικός Μηχανικός, με ειδική εμπειρία στο θόρυβο, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη διαχείριση αποβλήτων
  • Βιολόγος, με ειδική εμπειρία στην οικολογική διαχείριση περιβάλλοντος
  • Περιβαλλοντολόγος, με ειδική εμπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών
  • Οικονομολόγος, με ειδική εμπειρία στις οικονομοτεχνικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας

Επιπρόσθετα, η ομάδα μας υποστηρίζεται και από ένα ευρύ δίκτυο ειδικών συνεργατών από τον επαγγελματικό και ακαδημαϊκό χώρο του περιβάλλοντος και των επιστημών μηχανικού.